Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trung Tâm Hội An sử dụng cookie để đảm bảo Quý khách tìm thấy được những thông tin mà Quý khách yêu cầu. "Cookies" là chuỗi văn bản mà một trang web truyền tải đến máy tính của người dùng. Các cookie(s) được chuyển đến máy tính là vô danh, nó không tiết lộ danh tính cá nhân hay theo dõi các hoạt động trên máy tính trong quá trình sử dụng website, và cũng không thể lấy được dữ liệu cá nhân.

Thay vào đó, những cookie sẽ thiết lập cho từng người dùng một hình thức hiển thị phù hợp, cho phép các máy chủ cung cấp chính xác các khung hình và nội dung trên webiste. Chúng tôi không cần thông tin cá nhân của người dùng mà chỉ tập trung vào làm sao để truyền tải thông tin phù hợp với người sử dụng. Chúng tôi theo dõi tình trạng trang web để sửa đổi theo nhu cầu khách hàng.

Chúng tôi chú ý đến những thông tin được yêu cầu và làm cho sự tìm kiếm dễ dàng hơn. Bất kỳ dữ liệu nào thu được từ hệ thống này chỉ được sử dụng trong nội bộ và không được chia sẻ với bất cứ ai khác trừ khi quy định rõ ràng tại thời điểm chụp. Nếu Quý khách không muốn nhận các cookies, Quý khách có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie (tham khảo hướng dẫn cho trình duyệt cụ thể về cách làm), mặc dù có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các giao dịch nhất định trên trang web.

Trong Mẫu Thông Tin Đặt Phòng, chúng tôi cung cấp tính năng hỗ trợ đặt phòng trực tuyến để việc đặt phòng dễ dàng hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền bảo mật của Quý khách và duy trì thông tin cá nhân trên máy chủ một cách an toàn và tuyệt mật. Chỉ có Quý khách mới có quyền truy cập, duy trì và sử dụng. KHÁCH SẠN HỘI AN CENTER không ủy quyền cho bất kỳ sử dụng khác của thông tin bí mật của Quý khách.

Sự bảo mật được cung cấp có liên quan đến thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, e-mail của Quý khách và bất kỳ thông tin cá nhân khác, Quý khách có thể cung cấp trong Mẫu Thông Tin Đặt Phòng của trang web một cách an toàn.

Sự bảo mật được cung cấp có liên quan đến thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, e-mail của Quý khách và bất kỳ thông tin cá nhân khác, Quý khách có thể cung cấp thông tin trong Mẫu Thông Tin Đặt Phòng của trang web một bên thứ ba được liên kết trên trên trang web của chúng tôi, tuy nhiên họ có những chính sách thu thập dữ liệu riêng biệt, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với những chính sách hay hoạt động của bên thứ ba.

HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI

Nhận các ưu đãi, giảm giá, sự kiện được cập nhật của chúng tôi và hơn thế nữa!